Skip to main content

Hé doe de deur dicht!

PODIUM BEDRIJFSVEILIGHEID

Tijdens de Brandpreventieweken zal Nederland in het teken staan van Brandveiligheid. De regionale Brandveilig Leven Acties van de Brandweer worden ondersteund door een landelijke campagne met het thema 'Hé doe de deur dicht'. Er wordt aandacht gevraagd voor twee belangrijke aspecten in Brandveiligheid: het sluiten van binnendeuren en het plaatsen van hoorbare rookmelders.

De campagne biedt interessante handvatten voor BHV­-ers om brandveiligheid in de woon- maar zeker ook in de werksituatie onder de aandacht te brengen.
De Brandpreventieweken vinden elk jaar gedurende de maand oktober plaats. In de campagne van dit jaar zijn de actiepunten uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie 'Gebrand op inzicht' verwerkt. De landelijke campagne is zoals ieder jaar gericht op zowel de algemene doelgroep als de specifieke doelgroep senioren.

Hé doe de deur dicht
Uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie komt naar voren dat het sluiten van de binnendeuren een positief effect heeft op de tijd die je hebt om jezelf tijdens een brand in veiligheid te brengen. Je hebt simpelweg meer kans om veilig te vluchten en gered te worden.
Maar we richten ons op twee aandachtspunten
uit het onderzoeksrapport: Het altijd sluiten van
de binnendeuren én hoorbare rookmelders. In de landelijke campagne wordt aandacht gevraagd voor rookverspreiding in de verblijfsruimte (het grootste gevaar bij brand) én tijdige alarmering van de daar aanwezige mensen.

Plaats hoorbare rookmelders
Het is van het grootste belang dat rookmelders
op de juiste wijze geplaatst zijn en ook hoorbaar
zijn. Het uitsluitend plaatsen van rookmelders in de verkeersruimte heeft maar beperkt effect als het slachtoffer zich in de brandruimte bevindt. In dat
geval zal de rookmelder te laat afgaan om nog te kunnen vluchten. Het is dus van belang niet enkel in de verkeersruimten een rookmelder te plaatsen, maar ook in de ruimten waar brand kan ontstaan en men tevens slapend kan verblijven.
Dus: Sluit binnendeuren als je gaat slapen en zorg dat je een rookmelder kunt horen.

He doe de deur dicht

Meer informatie? 
Wilt u meer informatie ontvangen? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Help, waarom betaalt de verzekeraar niet uit bij schade?

Bent u zich bewust van de risico's die u als ondernemer loopt?
U wilt de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar brengen, maar risico's overschatten is ook niet nodig. Vaak kunt u met de juiste preventiemaatregelen al veel calamiteiten voorkomen. Daar waar nodig en waar dat kan draagt u de risico's over aan een verzekeraar. Keert deze altijd uit in geval van schade? Verzekeraars stellen· een aantal eisen aan u ter voorkoming van schade maar ook om de premie beheersbaar te houden.

Wij publiceren deze informatie aan u als website bezoeker omdat wij zien dat bij collega's van u, ondanks ons advies, er soms toch zaken fout zijn gegaan. Vandaar dat we hieronder enkele belangrijke punten opsommen om u te helpen:

 1. Inbraakpreventie
  Ter voorkoming van de kans op inbraak eist een verzekeraar veelal een alarminstallatie met doorschakeling naar een meldkamer. Doorschakeling naar een mobiele telefoon wordt veelal niet geaccepteerd omdat de opvolging dan niet gegarandeerd is. Ook kan een verzekeraar eisen stellen waaraan het hang- en sluitwerk van uw pand moet voldoen.
 2. Keuring elektrische installaties
  60% van de brandschades worden veroorzaakt door elektrische installaties in verband met een slecht ontwerp, verkeerde aanleg of slecht onderhoud. Het is daarom belangrijk dat de installatie periodiek geïnspecteerd en onderhouden wordt. Verzekeraars verlangen daarom dat deze inspectie moet worden uitgevoerd volgens de eisen van de NEN 3140.
 3. Handblusmiddelen
  Een verzekeraar verlangt van u dat in uw bedrijf voldoende brand blusmiddelen aanwezig zijn en dat deze jaarlijks door een REOB erkend bedrijf worden gekeurd.
 4. Opslag brandbare zaken op terrein
  Verzekeraars eisen dat opslag van brandbare zaken op uw buitenterrein plaatsvindt op minimaal 10 meter uit de gevel van uw bedrijfsgebouw. (geen pallets tegen de gevel!)
 5. Brandgevaarlijke werkzaamheden
  Verricht uw bedrijf brandgevaarlijke werkzaamheden of doen derden dit bij u? Dan verlangt een verzekeraar dat u een aantal voorzorgsmaatregelen treft.
 6. Acculaadplaats
  Heeft u een heftruck dan stellen verzekeraars eisen aan de accu laadplaats: van de grond, goed geventileerd en vrij van opslag.
 7. Tenaamstelling
  De tenaamstelling van een verzekering dient juist te zijn. Heeft u een verzekering afgesloten op naam van
  uw werkmaatschappij maar behorende de goederen tot een andere gelieerde rechtspersoon, geef dan alle belanghebbenden aan ons door. Is de tenaamstelling niet goed, dan gaat dat ten koste van de dekking.
 8. Hoedanigheid/bestemming
  Een goede omschrijving van alle voorkomende werkzaamheden is van groot belang voor dekking. Is een activiteit niet bekend bij een verzekeraar dan is er geen dekking voor schade die verband houdt met die onbekende activiteit.
 9. Dekkingsgebied
  Het dekkingsgebied op uw polis dient in overeenstemming te zijn met de landen waar u actief bent.
 10. Rl&E Rapportage
  Zorg dat u uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (Rl&E) in orde heeft inclusief een Plan van Aanpak. Dit is van belang voor uw werkgeversaansprakelijkheid

Van verzekeraars krijgen wij vaak te horen dat aan de 10 bovengenoemde punten niet genoeg aandacht wordt besteed. Wordt er wel aandacht gegeven, dan neemt het risico van uw bedrijf af en is de kans op een uitkering bij schade groter.

Controleer daarom uw polis bescheiden goed! Zorg ervoor dat u de preventie eisen van uw verzekeraar nakomt en alle risico's bekend zijn bij de verzekeraar. Zo voorkomt u discussies over vergoeding achteraf in geval van een eventuele schade.

Ernstige gevolgen door bedrijfsbranden

Ernstige gevolgen door bedrijfsbranden
Faillissement Tekst Merijn van Nuland

Brand is niet alleen een bedreiging voor lijf en leden. Ook het voortbestaan van een bedrijf kan erdoor in gevaar komen. Zo’n 65 procent van de branden in het midden- en kleinbedrijf (mkb) leidt binnen een jaar tot faillissement. Belangenverenigingen wijzen nu op de gevaren.

Het begon een jaar geleden in Zaltbommel met een aantal patrouillerende agenten die letterlijk onraad roken. Een smeulend brandje in een loods van milieucontainerbedrijf Van Rijnsbergen-Liebregts bleek de oorzaak. Een paar uur later stond de complete loods in lichterlaaie, en moesten negen brandweerkorpsen uit de wijde omtrek worden opgetrommeld om de vuurzee te bestrijden.

De brand legde het Bommelse bedrijf volledig in de as. En ook van de bedrijfsvoering was niets meer over: kort na de brand werd Van Rijnsbergen-Liebregts failliet verklaard. Zaltbommel bleef met een rekening van 400.000 euro zitten voor de brandbestrijding. Nog steeds probeert de gemeente de schade op het bedrijf te verhalen.

Zelfs verzekering helpt niet altijd
Het Gelderse milieucontainerbedrijf is maar een van de vele ondernemingen die jaarlijks een vroegtijdige dood sterven door brand. Zeker de helft van de bedrijven die met een grote brand te maken krijgen, komt deze klap niet meer te boven. Ook niet als het volledige schadebedrag door de verzekering wordt uitbetaald. Voor het MKB loopt dit percentage zelfs op tot 65 procent.

Het overgrote deel van de branden ontstaat door knulligheid of onwetendheid. In twintig procent van de gevallen gaat het echter om moedwillige brandstichting. Die branden vinden vaak plaats bij bedrijven met kwetsbare plekken, en zijn extra destructief omdat de brandstichter vroegtijdige ontdekking van de brand probeert te voorkomen. Mocht je als omwonende onraad vermoeden, geef dit dan door aan het bedrijf of via het alarmnummer 1-1-2. Verzekeringsmaatschappijen hoesten jaarlijks zo’n 400 miljoen euro op om alle schade door bedrijfsbranden te compenseren.

Checklist Brand moet faillissement voorkomen
Brancheorganisatie MKB-Nederland, maar ook werkgeversclub VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars proberen al jaren om het aantal bedrijfsbranden (en dus het schadebedrag) terug te dringen. In februari van dit jaar organiseerde MKB-Nederland nog een zogeheten kennisontbijt over het thema veiligheid. Ondernemers werden kosteloos bijgepraat over de belangrijkste veiligheidsrisico’s in het midden- en kleinbedrijf. Dat is niet alleen nuttig vanuit gezond eigenbelang: ondernemers zijn ook wettelijk verplicht om grondige maatregelen te treffen om onveilige of ongezonde omstandigheden op de werkvloer te voorkomen.

230607 072Ondernemers kunnen faillissement voorkomen door niet alleen het pand zelf te verzekeren, maar ook de inkomsten die de ondernemer misloopt door bedrijfsstilstand en de eventuele ontstane milieuschade. Om optimaal voorbereid te zijn, ontwikkelden MKB-Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars de Checklist Brand. De checklist wijst de ondernemer op de belangrijkste oorzaken van, zodat hij of zij vroegtijdig maatregelen kan nemen. En mocht het onverhoopt toch gebeuren, dan is de ondernemer in ieder geval financieel gedekt.

Bronnen:
www.checklistbrand.nl
http://www.skfiresafetygroup.com/blog/helft-bedrijven-failliet-na-brand/
http://www.mkbservicedesk.nl/9880/65-ondernemers-failliet-brand.htm
Gepubliceerd in Magazine EHBO.NL nr. 2 - 2015

BHV platform

Regelmatig krijgen wij vragen van organisaties over het inrichten van de interne hulpverlening bij noodsituaties. Hoe richt je een goede interne noodhulp in voor als er iets mis gaat?

En hoe ver ga je daarin? Het platform www.goedebhvpraktijken.nl helpt organisaties om de interne hulpverlening zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.
Dit platform is een initiatief van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VeiligheidNL en diverse andere partners.

Wat biedt het platform:
Het online platform moedigt organisaties aan ervaringen en tips met elkaar te delen met als doel de BHV binnen een bedrijf of organisatie vorm te geven. Op het platform vindt u:

 • Praktische voorbeelden en tips voor en door mensen die direct betrokken zijn.
 • Tips en blogs over alles rondom BHV en de bedrijfsnoodorganisatie.
 • Het boekje Goede BHV Praktijken met vele praktijkvoorbeelden.
 • Rubriek ‘vraag van de maand’ waarbij belangrijke vragen van bedrijven worden beantwoord.

Meer artikelen …