Skip to main content

Help, waarom betaalt de verzekeraar niet uit bij schade?

Bent u zich bewust van de risico's die u als ondernemer loopt?
U wilt de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar brengen, maar risico's overschatten is ook niet nodig. Vaak kunt u met de juiste preventiemaatregelen al veel calamiteiten voorkomen. Daar waar nodig en waar dat kan draagt u de risico's over aan een verzekeraar. Keert deze altijd uit in geval van schade? Verzekeraars stellen· een aantal eisen aan u ter voorkoming van schade maar ook om de premie beheersbaar te houden.

Wij publiceren deze informatie aan u als website bezoeker omdat wij zien dat bij collega's van u, ondanks ons advies, er soms toch zaken fout zijn gegaan. Vandaar dat we hieronder enkele belangrijke punten opsommen om u te helpen:

 1. Inbraakpreventie
  Ter voorkoming van de kans op inbraak eist een verzekeraar veelal een alarminstallatie met doorschakeling naar een meldkamer. Doorschakeling naar een mobiele telefoon wordt veelal niet geaccepteerd omdat de opvolging dan niet gegarandeerd is. Ook kan een verzekeraar eisen stellen waaraan het hang- en sluitwerk van uw pand moet voldoen.
 2. Keuring elektrische installaties
  60% van de brandschades worden veroorzaakt door elektrische installaties in verband met een slecht ontwerp, verkeerde aanleg of slecht onderhoud. Het is daarom belangrijk dat de installatie periodiek geïnspecteerd en onderhouden wordt. Verzekeraars verlangen daarom dat deze inspectie moet worden uitgevoerd volgens de eisen van de NEN 3140.
 3. Handblusmiddelen
  Een verzekeraar verlangt van u dat in uw bedrijf voldoende brand blusmiddelen aanwezig zijn en dat deze jaarlijks door een REOB erkend bedrijf worden gekeurd.
 4. Opslag brandbare zaken op terrein
  Verzekeraars eisen dat opslag van brandbare zaken op uw buitenterrein plaatsvindt op minimaal 10 meter uit de gevel van uw bedrijfsgebouw. (geen pallets tegen de gevel!)
 5. Brandgevaarlijke werkzaamheden
  Verricht uw bedrijf brandgevaarlijke werkzaamheden of doen derden dit bij u? Dan verlangt een verzekeraar dat u een aantal voorzorgsmaatregelen treft.
 6. Acculaadplaats
  Heeft u een heftruck dan stellen verzekeraars eisen aan de accu laadplaats: van de grond, goed geventileerd en vrij van opslag.
 7. Tenaamstelling
  De tenaamstelling van een verzekering dient juist te zijn. Heeft u een verzekering afgesloten op naam van
  uw werkmaatschappij maar behorende de goederen tot een andere gelieerde rechtspersoon, geef dan alle belanghebbenden aan ons door. Is de tenaamstelling niet goed, dan gaat dat ten koste van de dekking.
 8. Hoedanigheid/bestemming
  Een goede omschrijving van alle voorkomende werkzaamheden is van groot belang voor dekking. Is een activiteit niet bekend bij een verzekeraar dan is er geen dekking voor schade die verband houdt met die onbekende activiteit.
 9. Dekkingsgebied
  Het dekkingsgebied op uw polis dient in overeenstemming te zijn met de landen waar u actief bent.
 10. Rl&E Rapportage
  Zorg dat u uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (Rl&E) in orde heeft inclusief een Plan van Aanpak. Dit is van belang voor uw werkgeversaansprakelijkheid

Van verzekeraars krijgen wij vaak te horen dat aan de 10 bovengenoemde punten niet genoeg aandacht wordt besteed. Wordt er wel aandacht gegeven, dan neemt het risico van uw bedrijf af en is de kans op een uitkering bij schade groter.

Controleer daarom uw polis bescheiden goed! Zorg ervoor dat u de preventie eisen van uw verzekeraar nakomt en alle risico's bekend zijn bij de verzekeraar. Zo voorkomt u discussies over vergoeding achteraf in geval van een eventuele schade.